kurator sądowy społeczny

Podobne podstrony
 
Widzisz posty znalezione dla hasła: kurator sądowy społeczny
Temat: Interpretacja ciekawego zagadnienia z art. 55 par. 2 KKW
Witam
Popieram stanowisko wyrażone przez Bartłomieja.
art. 14 kkw.- organ wykonujący orzeczenie może zarządzić zebranie materiału w drodze wywiadu, przeprowadzonego przez kuratora sądowego (tj. sądowego kuratora zawodowego bądź społecznego kuratora sądowego);
art. 2 pkt 6 kkw.- sądowy kurator zawodowy jest organem wykonującym orzeczenie.
Art. 55 par 2 nakłada na kuratora zawodowego obowiązek organizowania i kontroli kary ograniczenia wolności (jest on więc organem wykonującym orzeczenie), nie zawężając uprawnień kuratora zawodowego wyłącznie do czynności realizowanych osobiście. Jako organ wykonujący orzeczenie miałeś prawo do zlecenia tego wywiadu a kwestię odpłatności za tę czynność jednoznacznie normują podane przez Bartłomieja przepisy Ustawy. Reasumując, jeśli kurator społeczny wywad wykonał należy mu się ryczałt.
Nic też nie stało na przeszkodzie, abyś wywiad ten wykonał osobiście.

Temat: Społeczny kurator sądowy- wymagania
Witaj Martusia 67 !
1- podanie o powołanie na sądowego kuratora społecznego składasz w wybranym przez siebie pionie / rodzinnym, czy karnym tj.dla dorosłych/
2-kurator społeczny NIE pomaga kuratorowi zawodowemu,ale pod jego kierunkiem samodzielnie wykonuje/sprawuje powierzony mu nadzór, przyjmując odpowiedzialność za podopiecznych ( pomoc- i to podopiecznym- jest niewielką częścią wykonywanego nadzoru )
3-poczytaj proszę posty z działu " Chcę zostać kuratorem..." a potem-
4-przed złożeniem wniosku spotkaj się z kuratorem zawodowym, który nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, i rozwieje Twoje wątpliwości , ale pokieruje w problemach merytorycznych i formalnych . Pozdrawiam !

Temat: kurator sądowy
kurator sądowy czy społeczny ? Bo z sadowym to jest problem i nie pogodzisz z praca . pozdroTemat: kurator społeczny a rejestracja w urzędzie pracy
Pełnienie funkcji sądowego kuratora społecznego nie ma żadnego wpływu na status osoby bezrobotnej, więc możesz być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Kurator społeczny nie jest związany żadną umową z sądem, jest jedynie powołany do pełnienia tej funkcji. Otrzymywany ryczałt nie ujawniasz w corocznym zeznianiu podatkowym, chyba że pełnisz jeszcze inne podobne funkcje społeczne i łączna kwota uzyskiwanych z tego tytułu dochodów przekroczyłaby miesięcznie około 2 tys. zł. (nie pamiętam dokładnej kwoty).
Jeżeli chodzi o podstawę prawną do tego co napisałem, to nie chce mi się teraz tego szukać
P.S. Pozdrowienia dla P. Dyrektor PUP, ciekawe kto ją wsadził na tak odpowiedzialne stanowiskoTemat: Społeczny kurator sądowy- wymagania
Admin napisał:
,,Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 (Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do 1) odwiedzania w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, 2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości, 3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd, 4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, 5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych)"
Kogo to dotyczy?
Czy kuratora społecznego czy zawodowego?Temat: Społeczny kurator sądowy- wymagania
Rzeczywiście, ryczałt to zwrot kosztów poniesionych, dlatego nie jest od niego potrącany podatek dochodowy. Ale jest to kwota ściśle określona i wynosi od 2 do 4 % kwoty bazowej... resztę znajdziesz w Ustawie z dnia 27. 07.2001 o kuratorach sądowych, którą powinieneś koniecznie przeczytać, jeśli jesteś kuratorem społecznym.
Kiedy to jest 2 %, a kiedy więcej wyjaśni Ci kurator zawodowy, pod którego kierunkiem pełnisz swoją funkcję.Temat: Kuratela społeczna
Noo ... faktycznie- nie wiem (na wszelki wypadek sprawdziłem nawet metryczkę IKAM) Dziękuję Grzegorz za przywołanie mnie do porządku- "mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa" .
A teraz coś dla IKAM. Kurator społeczny, jak każdy kurator sądowy, realizuje zadania, określone art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych (Ustawa do zassania na stronie głównej). Jest tam także o zakresie obowiązków (art. 87). To tyle z "przepisu na ciasto", o którym słusznie wspomina Zołza. Reszta to już tylko bakalie, wynikające z Twej inwencji własnej i ewentualnych wymagań "zawodowego"
Podopiecznemu nie musisz pokazywać swoich notatek- może byłoby to powodem do niepotrzebnego wstydu (sam często zapisuję coś na małych karteczkach i w sposób niezbyt staranny)
Temat: Pismo w formie podziękowania za współpracę.
Myślę E_aniu, że możesz wstępnie opracować sama tekst podziękowania i przedstawić go kuratorowi zawodowemu, bądź opracować go wespół z kuratorem zawodowym, który także podpisze się pod nim (podobnie jak i Ty).
Jeśli współpraca miała miejsce nadzorze, realizowanym przez społecznego kuratora sądowego to kurator zawodowy uczestniczy w niej pośrednio i uzasadnione wydaje się, ażeby na zaświadczeniu widniał także podpis kuratora, z którym wychowawca współpracował w sposób faktyczny i systematyczny.

Bartłomiej jako "dorosły" nie musi dokładnie orientować się w zasadach awansu nauczycieli i zdawać sobie sprawy, iż w "teczce awansowej" musi się znaleźć duża ilość "mocnych" papierów (generalnie im więcej, tym lepiej). Pewnie brak mu na tym polu doświadczeń- jest przecież prawnikiem. Ferowanie na tej podstawie prostych wyroków, tak wobec Niego jak i pozostałej części środowiska jest chyba nieporozumieniem.
Temat: ZAROBKI KURATORÓW SĄDOWYCH
Witaj
Jeśli pełnisz funkcję społecznego kuratora sądowego to co najwyżej wiesz Makess jak wygląda jadalnia. Zaręczam Ci, że kuchnia jest znacznie mniej atrakcyjna- dużo w niej garów (nadzwyczaj brudnych), szef każe zostawać po godzinach a co i rusz przypala się jakaś potrawa Na dodatek płyn do mycia naczyń kupujesz sobie sam.
A wynagrodzenie kuratora zawodowego- 3538,50 zł. brutto (wraz z dodatkiem terenowym, oraz bez potrąceń podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne). Dochodzi do tego każdego roku 5% wysługi lat po przepracowaniu lat pięciu i każdego roku wskaźnik ten zwiększa się o 1%- maksymalnie do 20%.
Temat: kurator społeczny a rejestracja w urzędzie pracy
Witaj Klaudi:!:
Ryczałt jest zwolniony z opodatkowania na zasadzie art. 21 pkt 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych- stanowi on jedynie zwrot kosztów, poniesionych w związku ze sprawowaniem dozoru/nadzoru. Właściwy miejscowo urząd skarbowy uzyskuje jedynie od płatnika, tj. sądu, informację o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, uzyskanym przez Ciebie, w danym roku podatkowym (do Ciebie również przesłany będzie PIT z odpowiednim symbolem numerycznym). Nie oznacza to jednak, iż Ty musisz uwzględnić ten dochód w zeznaniu podatkowym, o ile nie przekroczył kwoty 2280 złotych, w skali miesiąca.
Art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy jasno wskazuje co należy rozumieć pod pojjęciem nawiązanie stosunku pracy: pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Prezes SR powołał Cię do pełnienia funkcji społecznego kuratora sądowego, odebrał do Ciebie śubowanie, ale nie zatrudnił Cię za wynagrodzeniem- zatem nie wykonujesz pracy.
O ile nie jesteś gdziekolwiek indziej zatrudniona, to z czystym sumieniem możesz zarejestrować się w PUP-ie, ktorego Dyrekcja ma najwyraźniej w głowie to, co zwykle w pupie bywaTemat: Częściowo ubezwłasnowolniony
Witaj Jacku
Ty sam jako kurator ubezwłasnowolnionego częściowo możesz wystąpić do Sądu opiekuńczego z wnioskiem z art. 38 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 z 1994 roku, poz. 535). Twoje uprawnienia wynikają z unormowań Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (art. 156 krio. w zw. z art. 178 par. 2 krio.). Wydane przez sąd postanowienie będzie dla ośrodka pomocy społecznej wiążące i zgodnie z przepisami art. 578 kpc. wykonalne z chwilą ogłoszenia, ewentualnie wydania.
Pozdrawiam .

P.s.
Jeśli nie jest to tajemnicą, zdradź nam Jacku jak to się stało, że pełniąc funkcję społecznego kuratora sądowego zostałeś ustanowiony kuratorem dla osoby ubezwlasnowolnionej częściowoTemat: liczba kuratorów ;)
witam pisze prace o kuratorach sądowych.
Bardzo przydała by mi się pomoc w uzyskaniu pewnych danych. Tymbardziej, iż to na nich opiera się cała praca. Jeśli ktoś posiada jakieś informacje byłabym bardzo wdzięczna. Chodzi o:
a) jaka jest liczba kuratorów sądowych, społecznych i zawodowych w Polsce (lata od 2000 do 2006)
b) jaka jest liczba nieletnich znajdujących się pod kuratelą w Polsce (też lata 2000-2006
c) jaka jest liczba osób żyjących poniżej minimum socjalnego w Polsce (te same lata co wyżej)

wszystkie dane potrzebuje liczbowo a nie procentowo + liczbę obecną ;]

proszę o odpowiedź do poniedziałku, najlepiej na maila jeśli jest taka możliwość madlen403@wp.pl

Przenoszę do właściwego działu, a drugi, identyczny post kasuję. BartłomiejTemat: Dane statystyczne
Witam serdecznie. Od 8 lat jestem społecznym kuratorem Sądowym. Ponadto studentem resocjalizacji. I właśnie z tego powodu proszę o pomoc. Czy ktoś z państwa jest w stanie wskazać gdzie mogę uzyskać informację na temat powrotności do przestępstwa czy raczej skuteczności instytucji warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Czy wogóle takie dane są prowadzone. Nadmieniam, iż piszę pracę licencjacką "Funkcjonowanie społeczne osób w sytuacji warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności". To właśnie do tej pracy niezbędne są powyższe dane. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Przenoszę do właściwego działu. BartłomiejTemat: Proszę o wyjaśnienie art. 84 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Kuratora
Witam Izula.
Zapis ustawowy jest jednoznaczny. Pełnienie funkcji społecznego kuratora sądowego jest uwarunkowane spełnieniem dwóch kryteriów- wykształcenie (minimum średnie), oraz doświadczenia w pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczej, lub wychowawczej. Spójnik "i" użyty przez ustawodawcę wskazuje, że nie jest wystarczającym spełnienie tylko jednej ze wskazanych przesłanek. Paradoksalnie, nawet gdybyś była czynnym zawodowo prawnikiem nie determinowałoby to spełniania przez Ciebie kryterium doświadczenia w wymienionych przez ustawodawcę dziedzinach. Kryteria te wypełnia natomiast każdy student uczelni pedagogicznej, który odbywa praktyki, w ramach studiów (pięcioletnich, nie podyplomowych).
Nie ma natomiast żadnych przeszkód formalnych w tym, ażebyś starała się o przyjęcie na aplikację kuratorską.
Studia podyplomowe nie są konieczne (to kolejne podstawy teoretyczne, a praktyka faktycznie w mocno okrojonej formie), wystarczy, że popracujesz jako wolontariusz w jakiejś świetlicy środowiskowej, czy innej placówce o zbliżonym profilu działania.
Życzę powodzenia.Temat: nowy
Witam serdecznie.
Od dzisiaj dołączyłem do zacnego grona społecznych kuratorów sadowych, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony - mam nadzieję, że zadowolenie z tego faktu nie jest czynnikiem występującym jedynie na poczatku tej służby .
Równocześnie chciałbym wszystkich ostrzec, że prawdopodbnie w tym miesiącu pobiję rekord w ilości napisanych postów na forum .
Pozdrawiam wszystkich serdecznie - Emil.Temat: Proszę niech ktos mi odpowie:)
Witam
Przy staraniach o zakwalifikowanie na aplikację nie jest potrzebne pełnienie funkcji społecznego kuratora sądowego, choć w praktycznym wymiarze osoby, które pełniły tę funkcję mają nieco ułatwioną sytuację, poprzez praktyczną znajomość zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie, bądź w teście kwalifikacyjnym.
Pozdrawiam. Powodzenia.
Temat: aplikacja
oliwio pewnie juz do tej pory dowiedzialas sie jak zostać kuratorem społecznym ale jesli nie to posłuchaj: porozmawiaj z kierownikiem Zespołu Kurtaorskiej Służby Sadowej w Sadzie Rejonowym na terenie którego mieszkasz lub chcialabys działać - czy tenze Kierownik ma zajęcie dla nowego kuratora. Na rozmowę idż przygotowana tzn dowiedz sie z przepisow jakie wymagania podstawowe musi spłeniać kandydat na społecznego i czym się społeczny zajmuje. Wazna jest dyspozycyjność iumiejętność komunikowania się, bardzo nwazne jest doświadczenie życiowe ale też i pasja, zaangazowanie. Kuratora społecznego powołuje prezes sądu rejonowego. Jeśli powiedzą ci że jesteś za mloda to zajmij się pomaganiem ludziom w lokalnym wolontariacie. Tu może zdarzyc się, że nawiążesz wspołpracę z kuratorem sądowym, razem podziałacie i po takim "przeszkoleniu" w pracy z ludżmi drugie podejście na społecznego będzie chyba udane. Zawodowi kuratorzy oczekuja, że społeczny pomoże zawodowemu zarzucić "sieci" w lokalnym społeczeństwie na instytucje i osoby które pomoga w resocjalizacji, pedagogizacji, terapii, opieki, pomocy itp podopiecznym sądowym. POwodzenia ! nie zrażaj sie jesli nie zostaniesz kuratorem, społecznie, bezinteresownie, można pomagac ludziom w rózny sposób.Temat: Podwyżki
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Forum Związków Zawodowych, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Kuratorów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych i Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Forum Związków Zawodowych, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowa Rada Kuratorów nie wniosły odpowiedzi.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” nie miała uwag do projektu.
Uwagi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych sprowadzały się do podwyższenia mnożników kwoty bazowej. Stanowiska te zostały przekazane do Departamentu Budżetu i Inwestycji, który stwierdził, że proponowane przez wnoszących uwagi kwoty nie znajdują zabezpieczenia w projekcie budżetu państwa w części 15 Sądy powszechne na rok 2009. W projekcie budżetu państwa zostały zabezpieczone wydatki na podwyżki wynagrodzeń dla zawodowych kuratorów sądowych zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia. Z tego względu nie uwzględniono wniesionych w wyniku konsultacji społecznych uwag.
Skopiowane z http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php#sec4
Ciekawe...
Temat: Ustanowienie matki kuratorem społecznym kontaktów z ojcem?
Faktycznie ''kupy się to nie trzyma''
Annamaria33-matka nie może być kuratorem społecznym kontaktów ojca z dzieckiem
Sąd może natomiast orzec kontakty w obecności kuratora sądowego lub ustanowić nadzór nad tymi kontaktami. Ze stosownym wnioskiem można wystąpić do sądu-za udział kuratora sądowego płaci się 10% kwoty bazowej, czyli ok. 190 zł ( za jeden kontakt).
Doradzam wizytę w zespole kuratrów rodzinnych najbliższego sądu- tam uzyskasz wszelkie info.Temat: probacja
otóż probacja to przede wszystkim kontrolowana wolność, piecza nad sprawcą przestępstwa pozostającym pod dozorem kuratora lub nadzorem wyspecjalizowanego organu - kuratora sądowego. W ramach tej pieczy kurator sądowy podejmuje odpowiednie działania kontrolne, ale także działania wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne. Aby osiągnąć cele probacji tj.przywrócić społeczeństwu sprawcę przestępstwa kurator sądowy winien niwelować takie zachowania u podopiecznego jak: alkoholizm, narkomanię, wszelkie formy przemocy. Zachowania te często mają swe źródło w:chorobie, bezrobociu, ubóstwie. Dlatego też bez współpracy z odpowiednimi instytucjami, kurator celu probacji - społecznej readaptacji podopiecznego - nie osiągnie. Dlatego też kuratorzy sądowi współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, z urzędami pracy, centrami pomocy rodzinie, centrum interwencji kryzysowej, z regionalnymi centrami polityk społecznej, domami pomocy społecznej,policją i samorządem. Za probację w powyższym rozumieniu, można także uznać hostele dla nieletnich sprawców. Są one łącznikiem między pobytem nieletniego w zakładzie poprawczym a wyjściem na wolność. Hostele prowadzone są przez wychowawców zakładów poprawczych. Nieletni poddawani są dalszym oddziaływaniom wychowawczym przez naukę i pracę. W Polsce funkcjonują tylko 2 hostele: w Warszawie i Białymstoku. Ma też powstać hostel w Wadowicach k.Wrocławia. Co do systemu probacji na świecie to odsyłam do literatury w bibliotece np.o Wielkiej Brytanii, USA, Francji. Pozdrawiam - bratekTemat: Wizerunek kuratora

Sami czujemy dyskomfort, kiedy źle mówi się o naszej grupie zawodowej, a nie wspomina się o sytuacjach, w których kurator zachował się tak, iż mógły być przedmiotem peanów pochwalnych.

Szczerze sie przyznam, że ja nie miałam zbyt dobrego zdania o kuratorach zawodowych, ponieważ pracując w monarze często "miewam" z nimi do czynienia i po prostu z perspektywy czasu wiem, że nie można generalizować..a to właśnie robiłam..ponieważ to zalezy od czlowieka - jakim jest, a nie jaką grupę zawodowa reprezentuję.
Kuratorem społecznym zostałam 2 tygodnie temu..akurat moja zawodowa Pani kurator jest świetną profesjonalistka, jak i kierownik zespołu..
Dziś wrociłam ze szkolenia w Madralinie dla kuratorów sądowych i wlasnie tam miałam przyjemność poznać wiele kuratorów sądowych z całej niemal polski..przyznam, że obawiałam sie tego szkolenia, poniewaz wiedzialam, ze wiekszosć tam obecnych to kuratorzy zawodowi z wieloletnim stazem pracy i co ja niby tam robie..a jednak sie okazalo, ze sa to ludzie bardzo otwarci, pomocni..i wyrozumiali:)
Szczegolnie chcialabym pozdrowić liczna grupę z Białegostoku, ale także z Wrocka, Radomia i Ciechanowa...i pozostałych uczestników szkolenia..
dla Doroty, Gosi i Benki całusy i do zobaczenia na 2 etapie:))))
Temat: Kurator spoleczny i zawodowy
Witam.

Na wstepie napisze, iz zostalem skazany na 6 m-cy w zawieszeniu na 3 lata, grzywne, koszty postepowania sadowego, naprawy szkody a takze dozor kuratora.
Dzis odbyla sie pierwsza wizyta kuratora spolecznego, odpowiadalem na wszystkie pytania celem wypelnienia formularza - czlowiek bardzo mily, wszystko mi wyjasnil aby uniknac ponownie podobnej sytuacji (sam byl zaskoczony az tak duzym wyrokiem i kosztami). Nastepna wizyte zapowiedzial na wrzesien.

Chcialbym sie dowiedziec, czy mam obowiazek skontaktowania sie osobiscie z kuratorem zawodowym w Sadzie ? czy po prostu kontaktowac sie tylko z kuratorem spolecznym. Chcialbym uniknac wywiadu srodowiskowego, u znajomych, rodziny oraz pracy - szczegolnie, ze kiedys podpisywalem oswiadczenie o niekaralnosci ! ( teraz z tego co sie dowiedzialem od tego czlowieka i z waszego forum az do 2010 bede mial nabrudzone w papierach ;/ ), bede regularnie splacal raty postepowania i unikal podobnego bledu.

W jakich okolicznosciach moglbym liczyc na zlagodzenie okresu dozoru - czy wogole takie istnieja ?

Ostatnie pytanie, podczas przesluchania na policji poszedlem na ugode, zgodzilem sie na wszystko, przyznalem. (wedlug ustnej informacji policjantki, nie mialem miec pobrudzonych papierow jesli nie oprze sie to o Sad - a jednak). Nie wiedzialem jednak, ze rowniez zostana mi pobrane odciski palcow, dna oraz zrobione zdjecia - kurde normalnie jakbym kogos chcial zabic a przynajmniej usilowal. Czy to tez zostanie usuniete po okresie 3 letniego zawieszenia+dodatkowych 6 miesiacach ?

Nadmieniam, ze to przez moja upartosc i ambicje. Gdybym wczesniej wyprostowal temat ...
Bede wdzieczny za odpowiedzi, pozdrawiam.Temat: Zapoznanie się z aktami podopiecznego
Ponieważ wywołano mnie do odpowiedzi, to na podstawie cytowanych wyżej przepisów proponuję, aby Zuzanna udała się do sekretariatu danego wydziału i poprosiła o akta sprawy swojego podopiecznego. I mam wielką prośbę o podzielenie się z nami na forum czy udało Ci się pozyskać te akta i czy uzyskałaś potrzebne Ci odpisy z tych akt sprawy?
Jeśli chodzi o wymienione przez Marka osoby to: zarówno zawodowy kurator sądowy jak i dyrektor ZK są organami wykonawczymi sądu, zgodnie z art. 2 kkw. Natomiast biegły sądowy nie podejmie żadnych czynności w sprawie bez stosownego postanowienia sądu lub prokuratora w zakresie zleconym przez Sąd. To wydaje sie być oczywiste.
A na marginesie powyższej sprawy, jeśli jestem w posiadaniu akt sprawy celem wykonania powierzenia dozoru kuratorowi społecznemu, który jest obecny w danej chwili to udostępniam mu te akta podopiecznego. W praktyce bowiem cyt. wyżej przepisy są przepisami martwymi i wiem, że rzadko kiedy są wykorzystywane przez kuratorów społecznych, to tylko teoria. No bo wyobraźcie sobie, np. 15 kuratorów społecznych, którzy pragną zapoznać się na gwałt z wielotomowymi aktami spraw. Toż to utopia - technicznie niewykonalne, podczas dwudniowych dyżurów kuratorów zawodowych w budynku sądu.
Kończąc życzę Ci Zuzanno dotarcia do akt swojego podopiecznego. bratekTemat: Prośba o pomoc!!!!! Literatura
1. A. Bałandynowicz: " Probacja. System sprawiedliwego karania". Kodeks, Warszawa 2002
2. C. Czapów: " O metodzie indywidualnych przypadków". Opieka Wychowanie Terapia, 1963, nr 10
3. M. Konopczyński: "Twórcza resocjalizacja". MEN Editions Spotkania, 1996
4. D. Lalak: "Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków", W: T. Pilch i I. Leparczyk, "Pedagogika społeczna". Wydawnictwo " Żak" Warszawa 1995
5. J. Murdecka: " Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych". Opole, Wydawnictwo UO, 1997
6. G. Olszewska - Baka: " Funkcjonalność i efektywność nadzoru kuratorskiego nad nieletnimi", UMCS. Lublin 1989
7. Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin: "Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego". Norbertinum, Lublin 2000
8. K .Pospiszyl: "Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje". WSiP, Warszawa 1990
9. L .Pytka: "Pedagogika resocjalizacyjna" Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000
10. J. Śpiewak: "Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym". Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000
11. Ustawa o kuratorach sądowych z dn. 27 VII 2001 r.
tyle znalazłam na już (większośc dotyczy "nielatów"), poszukam jeszczeTemat: Historia Kurateli sądowej
Bałandynowicz A., Probacja – wychowanie do wolności, Grodzisk Mazowiecki 1996 r.
Bulsiewicz A., Jeż – Ludwichowska M., Kala D., Osowska D., Przebieg postępowania karnego Toruń 1999 r.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne. Warszawa
1998 r.
Holewiński S., O warunkowem skazaniu, „Ateneum” 1897.
Kamiński J., Milewski S.. Resocjalizacja skazanych. Podręcznik dla
kuratorów sądowych, Warszawa 1979.
Kopeć – Chrościcka M., Kurator sądowy zadania profilaktyczne
i resocjalizacyjne. Warszawa 1984 r.
Korenfeld M., Zamiast kary „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889.
Mościskier A., System kuratorski i opieki postpenitencjarnej w Anglii
i Walii . „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji UW” 1985.
Skupiński J. Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle
porównawczym. Warszawa 1992r.
Sobierajski P. Socjalno wychowawcze aspekty kurateli sadowej dla
dorosłych. Rozprawa doktorska Toruń 1999.
Śpiewak J.. Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory. Warszawa 1999 r.
Stępniak P.: Funkcjonowanie kurateli sądowej. Poznań 1992.
Veillars– Cybulsky M. i H; Nieletni przestępcy w świecie, Warszawa 1968r.

Coś znajdziesz w tych publikacjach na temat historii kurateli.
Pozdrawiam
Temat: czy ...kurator społeczny to funkcjonariusz publiczny???
W przytoczonej przez ciebie pozycji autor opierał się na obowiązującym wówczas zapisie art. 115 par 13. 3) kk , który mówił,że funkcjonariuszem publicznym jest zawodowy kurator sądowy.
Zapis ten zostal znowelizowany i aktualnie mówi on, iż funkcjonariuszem publicznym jest KURATOR SĄDOWY , a więc zawodowy i społeczny.

Cześć Bartłomiej , odpowiedzieliśmy w tym samym momencie
Temat: czy ...kurator społeczny to funkcjonariusz publiczny???
Julian Śpiewak w książce "Kurator sądowy w postepowaniu Karnym wykonawczym" - pisze na str.59, iż " kurator społeczy nie jest funkcjonariuszem państwowym"....
natomiast w "ABC kuratora społecznego - Pion karny" mam, iż jest funkcjonariuszem publicznym... :-/ ???
Jak to właściwie jest???
P.S. Mam nadzieje, że napisałam moje pytanie we własciwej rubryczce - dzieki za wyrozumiałośc dla "żółtodziobów" :-/Temat: RÓŻNICE PROGRAMOWE
Witam! Jestem na I roku MSU resocjalizacji i mam do zaliczenia różnice programowe z pedagogiki resocjalizacyjne- dr Kowlaczyk-Jamnicak, metodyki pracy resocjalizacyjnej- dr Szymanczak mgr Kotwica i metodyki pracy kuratora sądowego- dr Smburska-Lewandowska mgr Manikowski, ale nie wiem w jaki sposób ma się to odbyć, szukałam na planie ale nie moge znaleźć tych wykładowców ani nie ma ich też na planie dyżurów wykładowców. Czy ktoś wie może jak można się z tymi wykładowcami skontaktować albo w ogóle w jaki sposób się odbywają zaliczenia z tych przedmiotów. albo ktoś wie może czy będzie taka możliwość aby zaliczyć mi przedmiot z metodyki kuratora sądowego bo obecnie jestem kuratorem społecznym? Za wszystkie porady i sugestie będę bardzo wdzięcznaTemat: Problemy kuratora społecznego
Chyba, że "Społeczny kurator sądowy" realizowany przez Fundację Prawo Europejskie
Po raz kolejny proszę o umieszczanie wątków we właściwych działach- dzisiaj warn i przeniesienie, następnym razem może być "kłódka"
Temat: Przeprowadzanie wywiadów w czasie aplikacji kuratorskiej
czyli w moim pytaniu sprawa jasna i pełna zgoda
Natomiast w pytaniu jurka wiem tyle ale pewnie nie wszystko : dawno , dawno temu .... podobno było tak , że kurator zawodowy mógł być i nawet był zarówno kuratorem zawodowym jak i społecznym ale obecnie....

nie jestem przekonany co do podstawy prawnej , jednak wydaje mi się ( co jurek prosił nie pisać ) , że jest to art 15 par. 2 u. o k.s.
,,.....nie wolno także podejmować innego zajęcia .....''

Rozwinięcie tego art znajduje się również w naszej nowej pozycji ,,Zarys metodyki pracy kuratora sądowego'' na stronie 93 wers 23 ,,.....i nie ma znaczenia , czy jest to zajęcie odpłatne , czy też nie odpłatne.''

Jesli sa inne akty prawne na ten temat też chętnie się o tym dowiem .
Na chwile obecną stoję na stanowisku , że kurator zawodowy nie może być również kuratorem społecznym .

Pozdrawiam .
Temat: Wizerunek kuratora
Z coraz wiekszym niepokojem obserwuję to, co mówi się czy pisze w mediach na temat kuratorów sądowych. Dzisiejszy program "Express Reporterów" i wypowiedzi w nim p. Martuszewicza jasno uświadomiły mi, że stoimy na przegranej (z góry) pozycji. W opini znacznej części społeczeństwa, kuratorzy to ludzie pozbawieni wyobrażni, celowo skazujacy dzieci na dramat rozstania z rodzicami, niekompetentni i leniwi. To widać choćby w komentarzach internautów do wybranych artykułów prasowych. Zawsze winien jest kurator. Albo za wcześniej podjął interwencję albo za późno, albo nie przewidział czegoś tam ( tak jakby przewidywanie czy jasnowidztwo stanowiło sedno naszej pracy). Panu Martuszewiczowi nie udalo sie dziś przekonać telewidzów, że kuratorzy to odpowiedzialni ludzie. Raczej potwierdził brak ich kompetencji ogłaszając, że wszczete zostanie wobec koleżanek postepowanie dyscyplinarne. Chyba nie można juz liczyc na to, że ktokolwiek publicznie powie o kuratorach cos pozytywnego. A ja się na to nie zgadzam!!. Uważam, że nasza praca jest ciężka , potrzebna i powinna być szanowana a nie wiecznie krytykowana. Macie pomysł jak zmienić ten wizerunek kuratora - nieudacznika? To myślcie - zanim na ulicach zaczna pluć z obrzydzeniem na nasz widok.Temat: Dwa w jednym, czyli tożsamość kuratora.
Zima w pełni, a ptaszki ćwierkają, iż w jednym z okręgów (i zapewniam, iż nie jest to Częstochowa) narodził się pomysł rewolucyjny, porównywalny do opracowania receptury Head and Shoulders, tj. 2 w 1 .
Jeśli kurator rodzinny sprawuje nadzór w sprawie opiekuńczej, gdzie któryś z członków rodziny zapracuje sobie na wyrok skazujący, np. w sprawie z art. 207 kk., to wykonywanie tegoż dozoru powierza się kuratorowi rodzinnemu. I vice wersa, jeśli dozorowanemu, w trakcie okresu próby zostanie np. ograniczone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, to postępowanie wykonawcze w sprawie opiekuńczej zostanie zlecone do wykonania "dorosłemu" kuratorowi.
Mnie osobiście rodzi się tylko jedno, zasadnicze pytanie- jak powyższe rozwiązania mają się do zapisu art. 2.2 Ustawy o kuratorach sądowych . Bo jeśli przyjąć, że każdy zawodowy kurator sądowy, może jednocześnie wykonywać orzeczenia w sprawach rodzinnych i karnych, to czemu służy powyżej wskazany zapis Przy zastosowaniu analogii należałoby chyba wyciągnąć również wniosek, że każdy kurator zawodowy może być także kuratorem społecznym i na odwrót
A jakie jest zdanie innych użytkowników forum, na ten tematTemat: Przeprowadzanie wywiadów w czasie aplikacji kuratorskiej
Nie Zgadzam się.
Art. 72. Aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada warunkom określonym w Art. 5 ust. 1 pkt 1-4 oraz przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
Art. 5. 1. Kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
4) ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
5) odbył aplikację kuratorską,
6) zdał egzamin kuratorski
Nigdzie nie znalazłem przepisu, że aplikant kuratorski, który był do tej pory kuratorem społecznym powinien ze swojej dotychczasowej funkcji zrezygnować.
A poza tym:
Art. 75. 1. Aplikacja kuratorska ma na celu:

1) praktyczne zapoznanie aplikanta z organizacją i działalnością sądu, zakładów dla nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-terapeutycznych oraz zakładów penitencjarnych,
2) teoretyczne oraz praktyczne zaznajomienie aplikanta z zadaniami kuratora sądowego,
3) pogłębienie wiedzy aplikanta z zakresu metodyki pracy kuratorskiej,
4) sprawdzenie przydatności aplikanta do wykonywania zawodu kuratora.
A jak sprawdzić jego przydatność jeśli nie przez praktykę.Temat: ZAROBKI KURATORÓW SĄDOWYCH
Bardzo proszę o informację na temat zarobków kuratorów zawodowych. Obecnie jestem kuratorem społecznym i pracuję w szkole jako nauczyciel Zastanawiam się nad możliwością zmiany pracy. Wiem jak wygląda ta praca od kuchni, ale nie mam wiadomości na temat zarobków kuratorów. Z góry dziękuję i pozdrawiamTemat: po pedagogice lub psychologii...?
PSYCHOLOGIA
Absolwenci znajdują zatrudnienie jako psycholodzy bądź w zawodach, w których przygotowanie psychologiczne ma kluczowe znaczenie: w pracy kuratorów sądowych, w placówkach służby zdrowia, opiekuńczych, edukacji, kadrach, organizacji i zarządzaniu, w sporcie, w wojsku i policji, firmach ubezpieczeniowych, pomocy społecznej, urzędach pracy, centrach doradztwa zawodowego i życiowego.

RESOCJALIZACJA
Studenci Resocjalizacji przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych w tym ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych a także do pracy jako kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni. Ponadto Studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

PEDAGOGIKA
Praca w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia oraz w sądownictwie (w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora sądowego lub nauczyciela po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych odrębnymi przepisami). Dodatkowym efektem studiów w zakresie pedagogiki jest nastawienie na działalność prospołeczną (skierowaną np. do środowiska lokalnego) i samodoskonalenie.

prosze CIe bardzo..gotoweTemat: czy ...kurator społeczny to funkcjonariusz publiczny???
Zgodnie z art. 115 § 13 kodeksu karnego kurator sądowy (więc zarówno zawodowy i społeczny) jest funkcjonariuszem publicznym. Nie pamiętam kiedy była wydana książka Śpiewaka, ani co tam jest napisane, ale we wcześniej obowiązującym stanie prawnym w kodeksie był wymieniony jedynie kuratora zawodowy jako funkcjonariusz publiczny.... zatem książęczka jest trochę już nieaktualna i na pewno nie telko w tej kwestii ...
pozdrawiamTemat: kilka pytań

Art. 15. 1. Kurator zawodowy nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody prezesa sądu okręgowego.

2. Kuratorowi zawodowemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków kuratora sądowego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub podważać zaufanie do sądu. (ustawa)


ad. 2. kurator społeczny jest powoływany do pełnienia funkcji - nie jest z nim zawierana umowa o pracę,
ad. 3. nie istnieje konkretny termin "naboru" na aplikację[/quote]Temat: Podwyżki

Dzisiaj ok. 17.30 - TVN 24 wyemitowała krótki reportaż o byłym kuratorze sądowym z Łodzi

W tym miejscu należy wspomnieć, iż zapewne był to kurator społeczny, możliwe, iż już odwołany z pełnionej funkcji, bo wątpię żeby taka osoba dalej sprawowała funkcję kuratora sądowego. Moim zdaniem ta historia została przedstawiona w oderwaniu od kontekstu.

Bartłomiej dnia Czw Lut 21,2008 12:09, w całości zmieniany 1 razTemat: Przeprowadzanie wywiadów w czasie aplikacji kuratorskiej
Art 15 par 2 naszej ustawy mówi w jakich wypadkach nie wolno podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania czy praca w charakterze kuratora społecznego może przeszkadzać w pełnieniu obowiązków kuratora sądowego (w domyśle zawodowego) oczywiście NIE bo kurator zawodowy zgodnie z kodeksem pracy pracuje 8 godzin dziennie więc nikt nawet prezes sądu okręgowego na ten zapis się nie powoła . Czy może osłabić zaufanie do jego bezstronności lub podważać zaufanie do sądu no no no no no kgb 14 !!! bez jaj
Temat: jak dużo czasu?
---------- 21:46 07.08.2008 ----------

Nabi, nie wprowadzaj ruskiej_spiarali w błąd. Ustawa o kuratorach sądowych, art. 87, ust. 1, pkt. 2 stanowi, iż liczba nadzorów/dozorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie może przekraczać 10, co nie oznacza, że jest to max, jak piszesz, może być oczywiście więcej.
Prawdą jest natomiast, iż czas pracy kuratora społecznego nie jest dokładnie określony i jego wymiar uzależniony jest od tzw. potrzeb.

---------- 22:03 ----------

prostuję nie powinna przekraczaćTemat: umorzenie zasądzonych opłat
moze byc nawet brak glowy na karku ....... sad bierze wszytsko pod uwage ....
odnosnie drugiego pytania przytocze art. 6 kkw

Art. 6. § 1. Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim udział w charakterze strony oraz wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie.

swoja droga Emilu jako kurator sadowy powinienes troche poczytac kkw, nawet jak jestes kuratorem spolecznym jak sie domyslam
Temat: Do jakiej szkoły chodzicie ?
niestety mi zostały już tylko kursy i szkolenia - obecnie kurs pt: Sądowy Kurator Społeczny - już widzę jak wszyscy ryczą ze śmiechuTemat: czy będą zmiany?
Tak rodzi się plotka, która jest nierealna, choćby z powodów wskazanych przez Barbarę. Ustawa o kuratorach wskazuje na społecznych kuratorów sądowych jako na ntegralną część zespołów kuratorskich i nic mi nie wiadomo, aby coś zmieniło się w tym zakresie.
Temat: małe rzeczy, które cieszą
Dziś wreszcie odebrałem legitymację sądowego kuratora społecznego, a jutro wraca Ala :D:DTemat: wezwanie?!?!
tak najprościej to ci powiem, że wykonanie wyroku karnego dopiero teraz sie zaczyna. Piszesz ograniczenie wolności co moze oznaczac, ze masz kare wykonywania nieodplatnej dozorowanej pracy na cele społeczne albo pracy społecznie uzytecznej. MOże tez być ograniczenie wolności i dozór kuratora oraz nałożone jakieś obowiązki np przeprosić pokrzywdzonego albo mu coś oddać, zaplacic, albo płacic alimenty na dzieci, albo podjąć leczenie, powstrzymywać się od awantur domowych itp. Przeczytaj dokładnie wyrok, masz prawo wglądu do swoich akt sadowych a kuratora się nie bój - jego zadaniem jest dopilnować żeby wyrok został wykonany. Jesli naprawdę chcesz zapomnieć o okolicznościach powstania tego wyroku karnego, w którym jak sądzę jesteś skazany a nie pokrzywdzony to wysłuchaj kuratora, spytaj o wszystko co jest dla ciebie niejasne i postaraj się naprawić szkodę i być dobrym człowiekiem. Jesli jesteś pokrzywdzonym to może byc taka sytuacja, że kurator chce sprawdzić czy twój "wróg" naprawił ci szkodę np czy oddał ci pieniądze. W tej sytuacji zadzwoń do sądu i wcześniej wypytaj o co chodzi, może ci powie kurator albo ciebie o coś tylko spyta. Kurator postępujue indywidualnie w każdej sprawie dlatego nie można powiedzieć z góry o co mu chodzi. Nie bój się sądu ani kuratora, to instytucja dla ludzi Staramy się być ok wobec podopiecznych i wyjasnić wszystko co zostało powiedziane na sali rozpraw Tłumaczymy ludziom co się wydarzyło i przestrzegamy jakie są skutki nie wywiązywania się z nałożonych rygorów. Kurator nie dyskutuje z wyrokiem, uznaje go za słuszne roztrzygnięcie.Temat: Prośba o poradę do kuratorów rodzinnych
Asik,
jeśli chodzi o pierwsze pytanie to kurator sądowy nie jest uczestnikiem postepowania wobec tego nie ma "inicjatywy" do zmiany orzeczenia Sądu.
My kiedy dochodzimy do przekonania,że zakończyliśmy swą pracę (poprawa została osiągnięta) skłaniamy strony o złożenie wniosku o przywrócenie im władzy rodzicielskiej i w swoim sprawozdaniu z zakończenia nadzoru popieramy wniosek rodziców/-a/ dziecka.
Co do częstotliwości składania sprawozdań i współpracy z sędziami to mam podobne obserwacje,ale staramy sie pracować nad dobrymi relacjami z sędziami (ukłon w stronę kierownika zespołu) i jakością pracy kuratora,która stanowi o tym jak jestesmy postrzegani przez sedziów.
W kwestii wywiadów w postępowaniu wyjaśniającym lub rozpoznawczym to z założenia nie posługujemy sie pomocą społecznych ( z wyjątkami gdy np.społeczny długo pracuje z rodziną i jego kompetencje i zaangażowanie w sprawy rodziny są znacznie większe niż zawodowego-wtedy zawodowy akceptuje wywiad społecznego,zdarza się to b.rzadko).
No cóz kłania sie tu wspóraca kuratorów z sędziami-wzajemne zaufanie i szacunek,na który kuratorzy muszą zapracować.Temat: Bardzo proszę o sensowną odpowiedz kuratorów ....
Tak dla porządku: KURATELA to instytucja prawa rodzinnego, zbliżona do opieki itd. ...
zapewniam, że ta "kuratela" ma niewielkie możliwości ograniczenia przestępczości i patologii społecznej
używanie tego pojęcia do określania kuratorów sądowych i prowadzonej przez nich działalności jest totalnym nieporozumieniem i nienajlepiej świadczy o autorze, a teraz ad rem:
art.1 ustawy o kuratorach sądowych stanowi, że kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Zadania o charakterze profilaktycznym moim zdaniem mają tutaj podstawowe znaczenie i dotyczy to wszystkich stopni profilaktyki - to oczywiście tylko kierunek, w którym powinnaś podążyć bo bez literatury nie da się tego tematu opracować. Na początek polecam W. Szczęsnego "Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki", gdu będziesz już w bibliotece z łatwością znajdziesz i inne pozycje. Autorzy, których warto sprawdzić to: Pytka, Pośpiszyl, Śpiewak, Kopeć-Chrościcka, Choruży i Szczygieł.
PowodzeniaTemat: Wyrok Sądowy
Witam,od ponad roku nad moją rodzinną ustanowiony został nadzór kuratora,ja wraz z mężem mamy ograniczone prawa rodzicielskie,w związku z tym mam dwa pytania czy powinnam dostac z sądu jakieś postanowienie czy wyrok?,ponieważ my nic takiego nie otrzymaliśmy jedynie pismo od kuratora zawodowego o przyznamiu nam kuratora społecznego na poctawie wyroku Sądu,tak na dobrą sprawe my nawet nie wiemy co możemy a czego nie np.czy mozemy wyjechac z dziecmi na wczasy za granice.Drugie pytanie brzmi... czy kurator może odwiedzac nas w każda niedziele chodz dobrze wie że w tym czasie szykujemy sie do wyscia do kościoła?u nas co niedziele przez co najczesciej spózniamy.Z góry dziękuje za odpowiedz
Temat: czas

Witam.We wrześniu 2005r.miałam samoukaranie za kradzież(30h społecznej pracy),w grudniu 2005r sprawa w sądzie celem"przyklepania" wyroku.Od tamtej pory żadnego pisma z sądu celem odpracowania tych godzin.6.11.2008 telefon z policji celem ustalenia mojego miejsca zamieszkania(inne niż adres stałego zameldowania).Szuka mnie kurator sądowy.Od 5lat nie zmieniałam miejsca zamieszkania,przed i po tym wydarzeniu nie miałam styczności z policją,a teraz kurator.Moje pytanie brzmi:czy kurator po takim czasie może mnie szukać?Od września 2005 do października2008 zero reakcji a teraz nagle przypomnieli sobie o mnie?Czy nie za dużo czasu upłynęło?I czy w związku z godzinami które miałam odpracować(a nikt sie ze mną nie kontaktował)mogę je ewentualnie zamienić na karę pieniężną?I czy kara ta jest jeszcze aktualna?Pozdrawiam.

Odpowiedzi na powyższe pytania, w tej konkretnej sprawie, znajdzie Pan/Pani w Sądzie (w rozmowie z kuratorem prowadzącym postępowanie wykonawcze i/lub ewentualnie w rozmowie z pracownikiem sekretariatu Wydziału Wykonywania Orzeczeń) a nie w internecie.
Powodzenia.
ps. internet jest bytem wirtualnym, a wyroki zapadają w rzeczywistym świecie.
Temat: dwie sprawy dot. dozorów
Brawo! chyba umiesz czytać - ale dobrze będzie jeśli zaczniesz jeszcze rozumieć to co czytasz , możliwe, że przestaną Ci się mieszać poszczególne akty prawne. No i elokwencję musisz znacząco poprawić .
A tak bardziej poważnie, jeśli to co piszesz jest rzeczywistym obrazem Twojej postawy i sposobu myślenia to w zespole, w którym ja jestem nie zagrzałbyś [łabyś] długo miejsca (o ile wogóle byś się w nim znalazł [ła]). My przywiązujemy dużą wagę do tego co prezentuje kurator i to niezależnie czy zawodowy, czy społeczny (osobiście prezentuję pogląd, że od zawodowego należy wymagać wiecej niż od społecznego), ale wiem, że jesteśmy odosobnieni w takim postrzeganiu realizacji zadań kuratorskich.
Nie wiem czy tak jest w istocie jak myślę o Tobie, bo Cię nie znam, ale na podstawie Twoich wypowiedzi nabieram przekonania, że nie masz nic wspólnego z art.5, ust 1, pkt.2 ustawy o kuratorach ani z art. 2,3,4,5 oraz 7 kodeksu etyki kuratora sądowego. Na Twoją korzyść może świadczyć fakt, że trafnie oceniłeś [łaś] swoje możliwości co do dyskusji ze mną, ale to za mało, żeby choć poprawnie realizować zadania kuratorskie. Przemyśl to co Ci napisałem, Twoi podopieczni mają teraz pecha, ale jak przemyślisz, to może w którymś momencie przestaniesz być "ważnym [ną]" (czyli szkodzić), a zaczniesz służyć. Tego Ci życzę na zakończenie naszej wymiany zdań, jako że wiecej nie będe odpisywał, bo szanuję Twoją ocenę siebie jako osoby, która jeszcze duuuużo musi się nauczyć, żeby być dla mnie partnerem w dyskusji.Temat: Czy mam szanse?
Witam chciałabym sie dowiedziec czy mam szanse zostac kuratorem sadowym, jestem po licencjacie z socjologii w obecnej chwili na ostatnim roku uzupełniajacych studiów magisterskich na uw politologia, profilkatyka społeczna i resocjalizacja. Studia umożliwiają mi zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości (np. w straży miejskiej, policji, w zakładach karnych i placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw, w ośrodkach leczenia uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, w urzędach zajmujących osobami odmiennymi kulturowo, pomocą postpenitencjarną. Ale czy moge zostac kuratorem ???
z góry dzięki za odpowiedz PozdrawiamTemat: akta

§ 3. 1. Kurator sądowy po objęciu dozoru powinien:
1) zaznajomić się z aktami sprawy karnej i innymi niezbędnymi źródłami informacji o skazanym,

Pełny tekst rozporządzenia w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru można przeczytać pod poniższym adresem.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0812.htm
Rozumiem, że chcesz przeanalizować akta sprawy karnej i uzyskane informacje wykorzystać w prowadzonym dozorze. Powinieneś zatem poprosić kuratora zawodowego aby ten zwrócił się do właściwego sądu o nadesłanie w celu analizy akt sprawy karnej, które zostaną zwrócone (również przez zawodowego) po wykorzystaniu (czyt. dokonaniu analizy). Ustawodawca nie nakłada na nas: społecznych i zawodowych, obowiązku analizy/zapoznania się z aktami sprawy karnej. Jednak sformułowanie "powinien" w każdej sytuacji daje nam prawo i możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Oczywiście prawo to nie powinno być nadużywane i nie może prowadzić do paraliżu sądu . Niemniej jednak w sprawach istotnych zwróć się do kuratora zawodowego o "ściągnięcie" akt.

@Michale - nie bardzo zrozumiałem Twoją odpowiedź
Temat: POTRZEBNA POMOC!!!
Trudno będzie zgromadzić literaturę na temat "roli kuratora w rodzinie zastępczej". Problematyką "z pogranicza" tego zagadnienia zajmował się M. Heine. Polecałabym więc pozycję M. Heinego i G. Gajewskiej (red) " Sieroctwo społeczne i jego kompensacja" Zielona Góra 1999, Wydawnictwo WSP. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zawarty w niej artykuł M. Heinego pt. "Rola sądowego kuratora rodzinnego w procesie kompensacji sieroctwa społecznego małoletnich" (s. 61-72).
Temat: czas
Witam.We wrześniu 2005r.miałam samoukaranie za kradzież(30h społecznej pracy),w grudniu 2005r sprawa w sądzie celem"przyklepania" wyroku.Od tamtej pory żadnego pisma z sądu celem odpracowania tych godzin.6.11.2008 telefon z policji celem ustalenia mojego miejsca zamieszkania(inne niż adres stałego zameldowania).Szuka mnie kurator sądowy.Od 5lat nie zmieniałam miejsca zamieszkania,przed i po tym wydarzeniu nie miałam styczności z policją,a teraz kurator.Moje pytanie brzmi:czy kurator po takim czasie może mnie szukać?Od września 2005 do października2008 zero reakcji a teraz nagle przypomnieli sobie o mnie?Czy nie za dużo czasu upłynęło?I czy w związku z godzinami które miałam odpracować(a nikt sie ze mną nie kontaktował)mogę je ewentualnie zamienić na karę pieniężną?I czy kara ta jest jeszcze aktualna?Pozdrawiam.Temat: Sądowe skierowanie na leczenie odwykowe
Jestem kuratorem społecznym, mój podopieczny opuścił własnie zakład karny, jest osobą uzależnioną od alkoholu kilkakrotnie podejmował leczenie odwykowe które nie przyniosło rezultatów, ma wyrok w zawieszeniu za psychiczne i fizyczne znęcanie sie nad rodziną, podopieczny wogóle nie chce słyszec o leczeniu odwykowym w związku z tym moje pytanie co muszę zrobic aby otrzymał on Sądowy nakaz odbycie leczenia jak to wygląda od strony formalnej ?Temat: Powierzenie nadzoru kuratorowi przez sędziego
Dziękuję Ci Beatko!!!!!!!!!
Właśnie dzisiaj wykonałam druk powierzenia nadzoru kuratorowi, który winien wykonać sędzia. To jest jego obowiązkiem powierzanie sprawy celem objęcia nadzoru przez kuratora - wynika to z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych- par. 2.

Do usłyszenia> jeszcze raz dziękuję CI za pomoc.

P.S. Wspomnę, że dopiero lustracja, która została przeprowadzona w miesiącu maju br. wykazała nieprawidłowości, które wykonywaliśmy do tej pory, czyli powierzanie nadzoru samym sobie i kuratorom społecznym, co było niezgodne prawem.
Temat: Jak zorganizować dobre kursy dla kuratorów???
Witam wszystkich. Cieszę się, że jakoś mi się udało napisać post, chociaż nie wiem, gdzie on wyląduje...
Mam za zadanie zorganizować kursy na kuratorów społecznych ( i rodzinnych?) a takżę mediatorów sądowych dla studentów pedagogiki i psychologii. Chciałabym, żeby były dobre, sensowne i przydające się potem w życiu. POTRZEBUJĘ POMOCY! Co powinnam uwzględnić w programie? Skąd wziąć w Lublinie dobrych trenerów? Czy możecie mi kogoś polecić, albo może ktoś chciałby ze mną współpracować? Bardzo proszę o odpowiedzi na maila: zaga@poczta.onet.plTemat: Proszę o wyjaśnienie art. 84 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Kuratora
Proszę o wyjaśnienie art. 84 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Kuratorach Sądowych bowiem sama zgłupialam i już nie wiem o co chodzi. Ukończyłam Wydzial Prawa i Administracji, jestem prawnikiem ale nie pracującym w zawodzie, nie mam żadnego doświadczenia w prowadzeniu dzialalności resocjalizacyjnej, opiekunczej czy wychowawczej. Czy w związku z tym iż nie mam powyższych doświadczeń ale mam wykształcenie magisterskie z nauk prawnych nie mogę zostac kuratorem spolecznym???Temat: Podwyżki
Stan prac: projekt został skierowany do konsultacji społecznych (stan na dzień 10.09.2008r.) W moim poście jest : Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Uwagi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych sprowadzały się do podwyższenia mnożników kwoty bazowej. KRK nie miała uwag. Wniosek? Siedźmy cicho, jak coś komuś spadnie ze stołu to się łaskawie schylmy. A Kesey nie traktuj mojego poprzedniego postu zbyt osobiście... bez przesady nie piszę nić przeciwko Tobie ani też nie oceniam Cię.
Temat: Skandal!
To nie prawda, że składając doniesienie trzeba podawać swoje dane. Można zadzwonić do opieki społecznej, a jeszcze lepiej do kuratorów sądowych, mają obowiązek sprawdzić. Można iść do sądu osobiście i nie ma obowiązku się przedstawić. Nawet jeśli podamy swoje dane, możemy zastrzec, aby nie ujawniać naszych personaliów podejrzanym. W każdym większym mieście są instytycje pozarządowe, które zajmą się tym tematem np. Ośrodki Interwencji Kryzysowej lub Stowarzyszenia zajmujące się przemocą w rodzinie. Jest też "Niebieska Linia", można zadzwonić, zgłosić, na pewno pomogą. Telefon do nich 801 120 002 lub strona intr. www.niebieskalinia.pl . Miałam doczynienia z takimi sytuacjami, zawsze reagowano, może czasem to trwało, ale nigdy nie ujawniono danych zgłaszjącego. Wiem to, bo jestem wolontariuszką w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Hostelem. NA PEWNO NIE WOLNO TAK TEJ SPRAWY ZOSTAWIĆ-TRZEBA POMÓC, TO JEST OBOWIĄZEK KAŻDEGO Z NAS.
Powodzenia i wytrwałości! I bardzo się cieszę, że chcesz Irenko pomóc. Najgorsza jest obojętność.Temat: Kazirodztwo

Tabu kazirodztwa!
Dlaczego sądy nie potrafią poradzić sobie z uporczywie trwającymi w przestępstwie dewiantami???

Monika i Sylwester. On ma 20 lat, ona 24. Bardzo się kochają. Nic dziwnego - przecież są rodzeństwem. Tu jednak kończy się normalność. Spłodzili już bowiem wspólnie dwójkę dzieci, które oddali do domu dziecka. Mimo dwóch prawomocnych wyroków skazujących ich na więzienie za udowodnione ponad wszelką wątpliwość kazirodztwo nadal mieszkają ze sobą, nadal najprawdopodobniej współżyją ze sobą…

Podobna sytuacja ma miejsce w Krakowie. Sąsiadów bulwersuje tam fakt, że ojciec trzech dorosłych córek najprawdopodobniej sypia z dwiema z nich… Tam urodziło się już czworo dzieci, niektóre z nich cierpią na niedorozwój. Choć od 5 lat sprawą zajmuje się kurator sądowy i pomoc społeczna jak dotąd nie wyciągnięto wobec nikogo żadnych konsekwencji. Ten temat wydaje się być absolutnym tabu. Wokół niego najwyraźniej zmowa milczenia a dobro dzieci nie wydaje się być brane pod uwagę…

Dlaczego mimo toczącej się już trzeciej sprawy o to samo przestępstwo wciąż są wolnymi ludźmi? Dlaczego sąd pozwala na lekceważenie własnych wyroków? Ile jeszcze chorych, niechcianych dzieci musi przyjść na świat z tego dziwnego, wstydliwego związku? Dlaczego nie przeszkadza to wymiarowi sprawiedliwości?
Temat: Niedźwiedź zaatakował turystów

Zawinił nieświadomy człowiek i nieświadome zwierzę

COOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

Nieświadomy człowiek??? Przepraszam -chyba nieświadome "bydle" i prymityw wychowany przez sadystycznego ojca, który "zmieniał" psy co 2 tyg. bo poprzednie zabijał...dla zabawy. Wstyd ! Wyrok powinien być. Znając podstawę prawną będzie 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata z dozorem kuratora sądowego. Mam nadzieje,że nie podciągną tego pod niską społeczną szkodliwość czynu!!!
Temat: Coś o sobie
Witam:-) Mam na imie Olaf Mam 31 lat Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i teologiem. Zawodowo pracuje jako pracownik socjalny, pelnie rowniez funkcje kuratora sadowego w pionie rodzinnym i nieletnich. Należe do PE-A Sw. Mateusza w Łodzi. Zainteresowania: historia kosciola,dogmatyka, etyka, nauki społeczne
    le-mail: ogwardian@interia.pll
----------
OlafTemat: Wyrywać chwasty czy sadzić na innym gnojowniku
NURS, To jeszcze jeden problem zasadność kary jako aspekt ogólny, a możliwość jej zasądzenia przy takim a nie innym systemie sądowniczym. Tu nie chodzi o KŚ za kradzież lizaków na targu, ale o najcięższe zbrodnie, dobrze udowodnione.

Moja ciotka jest kuratorem sądowym do spraw nieletnich i czasem opowiada o sprawach które nigdy nie trafią do gazet czy telewizji. Sprawa 17 letniej dziewczyny, którą 7 kumpli zaciągnęło na dach kilkunastopiętrowego bloku, gwałciło i maltretowało przez kilka godzin, a potem ją z tego dachu zrzucili, bo taką mieli ochotę. 17, 18 latkowie, ile dostaną? 25 maksymalnie? W dożywocie nie wierzę, wyjdą za dobre sprawowanie po 18, w wieku 36, 35 lat. Da ktoś gwarancję, że nikogo już nie zabiją, że będą przykładnymi i dobrymi obywatelami? Inna sprawa, ojciec wyrzucił 15 latka z 12 piętra przez okno, bo kupił na urodziny siostrze królika z klatką (za zarobione przez siebie pieniądze), a nie oddał mu kasy na wódkę. Ten jakże wartościwy element naszego społeczeństwa dostanie kilkanaście lat, bo zabił po wódzie, a nie na zimno z premedytacją. Dla tych ludzi, życie innego człowieka nie jest żadną wartością, ale dla nas ich życie musi być najwyższą wartościa?Temat: Zabrali jej syna, bo ma objawienia - tym razem Polska
Nie do konca, bo biegli wypowiadaja sie teraz jednoznacznie, a sad wydal wyrok na podstwie glosow pan z osrodka diagnostycznego, o ktorych pisalam, jakie zwykle sa. Sad wydal wyrok, ktory bedzie kryl jego tylek, a zupelnie nie zadbal o dziecko. Jesli rodzice nie sa w pelni wydolni, to jest szkola, pedagog, kurator sadowy, pomoc opieki spolecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej. A mysle, ze te sposoby nie byly jednak wykorzystane.

nadmierna religijnosc, a nawet bycie w sekcie nie moze byc przesanka do odebrania dziecka.Temat: "Uwaga" TVN 11 lutego - kurator napisał i zabrali

Kuratorzy posiadają własny "system" kontroli i nadzoru nad wykonywaniem czynności służbowych i niech on zajmie się sprawdzeniem "jakości" wykonanej pracy przez owego kuratora zawodowego. .... i wara wszystkim, a za wypowiedź - wyrok i ...może dozór?
Taaaak i wszystko jasne - tyle, że w systemach totalitarnych, a nie w państwie prawa, w którym nie ma "świętych krów". Wolno i co ważniejsze należy oceniać, krytykować lub chwalić, polemizować itd - zwłaszcza sprawy ważne społeczne i kluczowe dla jednostek. Zatem także prace i zachowanie kuratorów, sędziów, prokuratorów, wyroki sądowe, opinie kuratorskiej ect.
Wolno to robić każdemu - to jeden z fundamentów praw obywatelskich i praw człowieka - czyżby żabka - taki super kurator - tego nie wiedziała i nawoływała do zwyczajów totalitarnych?Temat: nowe obciążenia wg MS

MS wymyśliło nowy projekt Rozp. dot. obciążenia Kuratorów. Jak zwykle politycy po wyborach lewitują we własnym świecie, a zapominają o realiach. Projekt rozp. na stronie Wielkopolskiego Stow. Kuratorów

Z tego co się orientuje to prawdopodobnie nasze obciążenie osobistymi ma być nie mniejsze niż 70 spraw włącznie z WO no i podwójne dozory maja być włączane w jednen dozór z jednym okresem próby ( jak za starych dobrych komuchowskich lat). No i minimum 20 wywiadów w miesiącu. Za wywiady 214k.p.k zero kasy, 2% dla społecznych za dozory itd. Szykuje się piękna reforma...
Po wprowadzeniu nowej ustawy o kuratorach sądowych nie wiem czy jeszcze będziemy pracować w sądach, w opiece społecznej czy zakładach karnych. Jedne jest pewne nie mamy nic do powiedzenia - Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów też nie będzie (chyba że tylko w roli obserwatorów). "TERAZ POLSKA"Temat: Wpadka i Pomoc !!!
jezeli sie do niczego nie przyznasz to moga Ci najwyzej obciagnac. na pytania odpowiadaj na luzie i uwazaj zeby sie przez przypadek nie przyznac, bo oni tak magluja, wkrecaja, jak np zrobia ci testy, wyjdzie ze paliles to mow ze byles w holandii, jak oni na to ze sprawdzili ze nie wyjezdzales to caly czas trzymaj sie tej wersji itp, powodzenia, pozdro
ps ja za 0,4 g mam 12 msc prac spolecznych w wymiarze 20h na miesiac + kurator + 800zl kosztow sadowych + zakaz spozywania srodkow psychoaktywnych na czas odbywania kary, takze trzeba uwazac bo za taka smieszna ilosc mozna miec ladnie przesrane. A i tak na poczatku mialem zaproponowane zawiasy 1/3, tazke naprawde smiech bo zlodzieje dostaja o wiele mniejsze wyroki w zawieszeniu.
ps2. jak Ci beda mowili ze maja dowody zebys sie przyznal to bedzie mniejsza kara, albo ze ktos cie sprzedal, lub jakas podobna akcja to po prostu im nie wierz, w nic im nie wierz, po prostu mow swoja gadke tylko zeby byla W MIARE ogarnieta.Temat: Śmieszne/dziwne teksty waszych nauczycieli i nie tylko
Ja mam w klasie 27 osób:
7 ma kuratora
3 ma komisje wychowawcze
6 ,,normalni"
2 ma 10h prac społecznych
2 ADHD
4 ogólnie dosyć duże problemy z prawem (rozprawy sądowe, itp.)

I chociaż z zachowaniem u nas kiepsko to średnią z języków mamy najwyższą (klasa językowa).Temat: Aplikacja kuratorska
Musisz dobrze się zapoznać na początek z Ustawą o Kuratorach Sądowych, ale będąc kuratorem społecznym wiesz już pewnie dużo o pracy kuratora zawodowegoTemat: dwie sprawy dot. dozorów
tak sie składa, ze kurator społeczny też jest funkcjonariuszem publicznym, w kk nie jest sprecyzowane, mowa jest tylko o kuratorze sądowym - bez wyszczególniania na społecznych i zawodowych.Temat: ODPRACOWANIE WARNA

jak prace społeczne i kuratela kuratora sądowego
Temat: Nagła zmiana kuratora - co robić?
Ustawa o kuratorach sądowych ( art. 9, pkt 1 ) ustala, iż kurator zawodowy ( również społeczny ) pełniąc swoje obowiązki służbowe ma prawo do odwiedzenia w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych.Temat: Przeprowadzanie wywiadów w czasie aplikacji kuratorskiej
Otóż Beciu z art. 2 ustawy o kuratorach sądowych wynika, że jest się albo jednym albo drugim ( kuratorem zawodowym lub społecznym), a nie tym i tym naraz i to nie ma znaczenia, w tym, czy innym sądzie - taka jest interpretacja naszych zwierzchników i już.Temat: Społeczny kurator sądowy- wymagania

Art. 84.
1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:
1) odpowiada warunkom określonym w art. 5 pkt 1-3 (zobacz: http://kurator.webd.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=8537#8537),
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,
3) złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
2. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.
3. Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole.
Art. 85.
1. Przed przystąpieniem do pełnienia funkcji kurator społeczny składa przed prezesem właściwego sądu rejonowego w obecności kierownika zespołu ślubowanie, określone w art. 6 ust. 1.
2. Z odebrania ślubowania sporządza się protokół, który podpisują: składający ślubowanie, prezes sądu rejonowego oraz kierownik zespołu.
Art. 86.
Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego.
Art. 87.
1. Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.
2. Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.
3. Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 (Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do 1) odwiedzania w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, 2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości, 3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd, 4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, 5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych).
Temat: Czy umorzenie zadłużenia jest równoważne"naprawieniu sz
Graza
Kilka słów gwoli wyjaśnienia:
1. Forum jest dla każdego, kto się na nim zarejestruje jako użytkownik. To, że w większości piszą na nim kuratorzy jest konsekwencją bardzo prostego faktu, iż znajduje się ono na stronie stowarzyszenia tej korporacji zawodowej.
2. Postanowienie o umorzeniu postępowania, wydane przez komornika, najprawdopodobniej ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, nie uwalnia skazanego z obowiązku naprawienia szkody w całości.
3. Najprawdopodobniej egzekucja dotyczyła wyroku, wydanego w sprawie cywilnej (o odszkodowanie).
4. Wyrok w sprawie cywilnej ma się nijak do wyroku, wydanego w sprawie karnej i z mocy wyroku w sprawie karnej, skazany jest zobligowany do naprawienia szkody- to już jego problem, w jaki sposób to wykona (jak słusznie zauważyła Zet naprawienie szkody w całości może odbyć się również poprzez wykonanie określonej pracy na rzecz pokrzywdzonego).
5. Pomoc dozorowanemu nie oznacza wskazywania mu drogi do ominięcia obowiązków, które nałożył na niego sąd- byłoby to po prostu nieetyczne (kurator musi mieć w równym stopniu na uwadze zarówno dobro skazanego, jak i pokrzywdzonego).
6. Jurek zareagował spontanicznie, gdyż Twoje pytanie to "elementarz" kuratora sądowego (a nie tylko zawodowego) i odpowiedź na nie wydawała się być wręcz oczywista.
Przychylam się do zdania Bartłomieja- wyluzuj, zainwestuj w siebie- kup kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy i staraj się szukać tam odpowiedzi w przypadkach nasuwających się wątpliwości. Jeśli ich nie znajdziesz, wówczas spytaj na forum. Nasz "szacowne grono" nie jest bandą bufonów i jeśli przejrzysz inne posty, przekonasz się, że nie trzeba nas usilnie namawiać, abyśmy się podzielili swoją wiedzą (o ile sami ją tylko posiadamy)
Pozdrawiam i życzę sukcesów w pełnieniu funkcji społecznego kuratora sądowego .
Temat: Przeprowadzanie wywiadów w czasie aplikacji kuratorskiej
W art. 2 Ustawy o Kuratorach sądowych czytamy:

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:
1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Jest to art. objaśniający wyrażenie ustawowe – kurator sądowy !!! inaczej: art. ten mówi nam że ilekroć będziemy czytać w ustawie „kurator sądowy” należy pod pojęciem tym rozumieć kuratora zawodowego i (nie „lub” czy „albo”) kuratora społecznego !!! nie jest to w żadnym wypadku art. mówiący o tym że jest się albo społecznym albo zawodowym !!!
ksb a jak by twoi zwierzchnicy powiedzieli ci że jesteś ślepa to też byś powiedziała, że jesteś i już !!!
Kolejna część tego art. wyjaśnia kim jest kurator dla dorosłych a kim jest kurator rodzinny.
Jest to więc tak jak wcześniej pisałem art. objaśniający wyrażenie ustawowe – kurator sądowy a nie art. mówiący o tym, że kurator zawodowy nie może pełnić funkcji społecznie - poświęcając własny prywatny czas jako kurator społeczny. Jeżeli chodzi o aplikanta to tak jak Becia zauważyła nie ma o nim tu mowy więc art. 2 nie może być tym bardziej interpretowany jako zabraniający Aplikantowi pełnienia funkcji społecznejkuratora społecznego.

Becia napisała „Nie widzę jednakże możliwości aby pełnić obie funkcje w jednym zespole. Co prawda nie jest to nigdzie szczegółowo określone, jednakże nie wszystko co nie jest zabronione- jest dozwolone.” noo ??? tego to zupełnie nie rozumie i proszę o wyjaśnienie lub doprecyzowanie myśli !!!
Temat: karta czynności kuratora POTRZEBNA
Roksano
Zgadzam się z Reperesją- bez tak elementarnej wiedzy powierzenie Ci do wykonywania jakiegokolwiek nadzoru/dozoru jest totalnym nieporozumieniem (przeczytałem obydwa Twoje posty). Staram się zwykle unikać ocen, lecz w tej sytuacji po prostu nie sposób tego nie uczynić ..., chyba, że to jakaś prowokacja szyta zbyt grubymi nićmi.
Odpowiem jednak. W kartach czynności dokumentujesz (na bieżąco ), czynności podejmowane w nadzorze/dozorze, według schematu:
rubryka 1- data i miejsce wykonywania czynności (np. 06 sierpnia 2007 roku, komisariat policji, adres)
rubryka 2- z kim rozmawiałaś, co ustaliłaś (suche fakty- wręcz zdjęcie wyrażone słowami), w przypadku rozmowy z nadzorowanym dodajesz jeszcze swoje ewentualne działania, ukierunkowane na jego osobę (np. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, zobowiązano do ..., itp.)
rubryka 3- Twoje zamierzenia, w związku z uzyskanymi informacjami, zaistniałą sytuacją w odniesieniu do planu pracy resocjalizacyjnej (mam nadzieję, że pisałaś takie dziwo).
Jeśli chodzi o drugie z Twoich pytań- pierwsze sprawozdanie w ciągu czternastu dni od nawiązania kontaktu z podopiecznym (masz na nawiązanie kontaktu siedem dni od daty powierzenia Ci nadzoru/dozoru) a później dokumentujesz wszystko w kartach (w sposób opisany powyżej) i przedkładasz je kuratorowi zgodnie z jego zaleceniem jeden raz na kwartał, tj. pierwsza karta po trzech miesiącach od złożenia I sprawozdania i dalej według kalendarza.
Mam do Ciebie prośbę, jeśli możesz wydrukuj ten wątek i wydruk przekaż kuratorowi zawodowemu, z którym współpracujesz.
Pozdrawiam i życzę efektywnej nauki- nie za pośrednictwem forum, ale poprzez zapoznanie się z podstawowymi aktami normującymi kwestię zakresu obowiązków i ich sposobu wukonywania przez społecznych kuratorów sądowych.Temat: Dyskrecja kuratora...?
Sama obecność kuratora sadowego i prowadzenie przez niego wywiadu juz wskazuje, że osoba o która pyta jest osobą która weszła w konflikt z prawem i najprawdopodobniej została skazana- tego nie da sie uniknąć. Ale jeśli było tak jak piszesz i kurator opowiadał ze szczegółami o skazanym zamiast pytać i słuchać to z całą pewnością powinieneś powiadomić o tym kierownika zespołu kuratorskiego w którym jest ten kurator, o którym napisałeś.
Nie napisałeś czy był to kurator zawodowy czy społeczny dlatego odpowiem Ci w odniesieniu do obu. W obu przypadkach kurator jest zobowiązany do tajemnicy informacji o dozorowanym.
Jest to obwarowane różnymi przepisami, podam Ci dla przykładu dwa najbardziej charakterystyczne:
Kuratorów zawodowych i społecznych obowiązuje "Kodeks etyki kuratora sądowego", przyjęty Uchwałą Krajwej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004r. Art.9 tego kodeksu brzmi: "Wszelkie informacje o podopiecznym oraz jego rodzinie uzyskane przez kuratora sądowego podczas wykonywania przez niego ustawowych zadań objęte są tajemnicą. Nie narusza tajemnicy kurator, który przekazuje tego rodzaju informacje w celach służbowych" - cele sluzbowe dotyczą informacji przede wszystkim dla sądu i organów uprawnionych.
I drugi przykład: kuratorzy społeczni nim zostaną powołani składają przyrzeczenie, które brzmi: "Ślubuję uroczyście powierzone mi obowiązki kuratora sądowego wykonywać zgodnie z prawem i rzetelnie, w postępowaniu kierować się zasadmi etyki zawodowej, mając na względzie dobro Rzeczpospolitej Polskiej i dobro osób podlegających mojej pieczy, a także zachować w tejemnicy wszystkie okoliczności, o których powiziąłem wiadomość w związku z pełnioną funkcją".
Zatem jak widzisz kurator ma obowiązek nie tylko być dyskretnym, ale konkretnie ma obowiązek zachowania tajemnicy powziętych informacji.Temat: Ja tez chce dolaczyc do grona kuratorow.
,Zawód kuratora sądowego nie jest zawodem łatwym. Wiąże się z dużą dawką stresu i jako taki wymaga odpowiedniego przygotowania i odporności psychicznej. Najlepszym rozwiązaniem, przed podjęciem decyzji o kandydowaniu na kuratora zawodowego, jest sprawdzenie się w roli kuratora społecznego. Wprawdzie obie role znacząco się różnią, to jednak jest to najlepsza metoda na poznanie specyfiki pracy, środowiska i osobistego oddziaływania na postępowanie innych ludzi. Będąc kuratorem społecznym, z jednej strony odpowiadamy sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie podołać wyzwaniu, z drugiej zaś nadzorujący naszą pracę kurator zawodowy ma możliwość dokonania oceny radzenia sobie z problemami, których ta profesja postawi przed nami bez mała. Taka praktyka, która od długiego czasu jest realizowana, przynosi odpowiednie efekty.

Jeżeli decyzje o kandydowaniu na kuratora zawodowego masz już za sobą, musisz złożyć stosowne dokumenty. Podanie oraz CV przesyłacie do Prezesa Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na miejsca zamieszkania. Dobrze jest załączyć odpis albo kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz inne dokumenty świadczące o przydatności do zawodu. Na podstawie przesłanej dokumentacji, wybrane na jej podstawie osoby, przechodzą do kolejnego etapu. Czeka je test oraz rozmowa kwalifikacyjna przed komisją, której przewodniczy każdorazowo Prezes Sądu Okręgowego. W oparciu o wyniki testu oraz rozmów kwalifikacyjnych, zostaje zakwalifikowana grupa kandydatów na kuratorów zawodowych, w ilości istniejących etatów na to stanowisko.

Po zakwalifikowaniu kandydaci odbywają aplikację kuratorską pod kierunkiem kuratora patrona. Najczęściej funkcję taką powierza się kuratorom specjalistom. Czas trwania aplikacji oraz zakres przygotowania aplikanta opisane są w ustawie. Aplikacja kuratorska, kończąca się egzaminem, to ważny okres, który rzutuje na przyszłym wypełnianiu obowiązków przez pełnoprawnych już kuratorów. Im lepiej kandydaci na kuratorów zostaną w tym okresie przygotowani, tym lepiej wypełniać będą swoje codzienne zawodowe obowiązki,Temat: dozór w jednostce wojskowej

Witam!
Zastanawiam się co począć z jedną ze spraw dozorowych:
Dozór trwa od około 3 miesięcy. Od około 2 tygodni podopieczny odbywa zasadnicza służbę wojskową. Służbę będzie odbywał około 1 roku. I co teraz hehe:)???
Ja uważam, że należy złożyć wniosek do Sądu o zmianę sposobu sprawowania dozoru na podstawie art. 239§3 i 4 kk w zw. z art. 334§2 kk ale..... jestem ciekaw co wy o tym sądzicie, jak postępujecie w podobnych sprawach. Może przesyłacie bezpośrednio do właściwego sądu garnizonowego, może zwracacie się o opinię do jednostki wojskowej??
Dzięki za ewentualne odpowiedzi
Pozdrawiam

jako wojskowy sędzia penitencjarny spotkałem się z praktyką
kolegów i koleżanek z sądów powszechnych polegającą na oddawaniu pod
dozór wojskowego kuratora społecznego na czas odbywania służby wojskowej i zwalnianiu spod dozór kuratora sądowego - uważam osobiście taką praktykę za właściwą - w praktyce będzie to polegało na przesłaniu
odpisu takiego postanowienia do właściwego miejscowo sądu garnizonowego (obejmującego swoją właściwością jednostkę w której będzie pełnił służbę skazany), który wyznaczy imiennie kuratora który będzie sprawował dozór (musicie wiedzieć, że nie w każdej jednostce jest kurator).

co do oddania pod dozór przełożonego wojskowego to trzeba pamiętać, że
można to zrobić tylko wobec żołnierza, tak więc dopiero po wcieleniu
skazanego do wojska

a jeszcze odnośnie kuratora sądowego to właściwie nie ma przeszkód, aby go pozostawić na czas pełnienia służby wojskowej przez skazanego, a tym samym nic nie robić;
jeden jedyny problem to ten związany z bezpośrednim nadzorem, którego
kurator nie będzie mógł wykonać, jeżeli skazany będzie pełnił służbę
wojskową gdzie indziej niż dozór jest wykonywany, co czyniłoby go
iluzorycznym i ograniczało się do kontaktu kuratora ze skazanym w czasie
jego przepustek - bo na teren jednostki go nie wpuszczą.

Można powołać art. 239 par. 3 kkw w zw. z art. 334 par. 2 kk.
Co prawda 239 mówi o oddaniu pod dozór żołnierza, co można interpretować
jako osobę w dacie wyrokowania będącą żołnierzem, ale jakoś nie widzę
przeszkód, żeby rozciągnąć to na cywila, którego powołano do wojska.
Można przedstawić też pogląd odmienny, skoro par. 2 przewiduje sposób
postępowania w przypadku zwolnienia do cywila, a nie ma przepisu
wskazującego sposób postępowania przy powołaniu do wojska, to znaczy że ustawodawca nie chciał tego regulować. Komentarze milczą, ja ślę do
wojskowych.


pozdr.Temat: Prośba o poradę do kuratorów rodzinnych
Dla Tych, którym się nie chce szukać, fragmenty artykułu dr Tadeusza Jedynaka

Kodeks etyki kuratora sądowego

„Moralność - etyka - ujaśnienie pojęć
Składając ślubowanie, kurator zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, mając na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej i dobro osób podlegających jego pieczy. Zobowiązania te stawiają kuratora sądowego w sytuacji szczególnej, w relacji do dobra wspólnego i do dobra indywidualnego, nakładają na niego odpowiedzialność za podejmowanie działań dla pomyślności społecznej i jednostkowej…

Kurator stara się wpływać na podopiecznego w taki sposób, by rozbudzić w nim potrzebę osobistej doskonałości i dać nadzieję, że jej osiągnięcie jest możliwe. Kurator służy dobru wspólnemu przekazując oddanym pod opiekę osobom określone wartości…

Kuratela - jako przekaz wartości, jest równocześnie swoistym aktem sprawiedliwości społeczeństwa wobec osób poddanych kurateli. Osoby te mają za sobą liczne negatywne doświadczenia i krzywdy ze strony środowiska, które je ukształtowało. Zostały one ukształtowane przez warunki rodzinne, socjalne, środowiskowe (nietolerancja, ksenofobia, "apartheid"). Ich aktualna sytuacja nie jest zatem całkowicie od nich zależna, ani przez nie zawiniona. Poddanie takich osób kurateli jest więc w pewnym sensie oddaniem im tego, co im się od społeczeństwa należy. Kurator jest swego rodzaju pomostem pomiędzy powierzoną mu osobą a społeczeństwem...

Kurator spotyka się z podopiecznym i nawiązuje z nim dialog. W dialogu tym poznaje stopniowo historię, doświadczenia, prawdy swojego partnera dialogu. To wszystko rodzi otwartość i współczucie oraz chęć ulżenia w trudnej sytuacji - rodzi solidarność. Cóż znaczy być solidarnym? Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka…

Solidarność jest zawsze z kimś i dla kogoś. Owym kimś, z którym społeczeństwo, poprzez działania kuratora solidaryzuje się jest człowiek - osoba. Często zaniedbana i poniżona, kiedy indziej zaniedbująca, poniżająca, niszcząca, krzywdząca, jednak zawsze jest to osoba - czyli istota o wyjątkowej godności, z której to godności wynika bezwzględna powinność afirmowania (miłowania) jej dla niej samej, nawet pomimo godnych potępienia postępków…”

Gabi ja rozumiem, że Ty nie rozumiesz i bardzo mnie to zasmuca.
Strona 1 z 2 • Wyszukano 107 rezultatów • 1, 2
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates